دانلود فایل(تحقیق شناخت علفهای هرز و راه های مقابله با آنها،)

تحقیق شناخت علفهای هرز و راه های مقابله با آنها،|40227996|bwo|شناخت علفهای هرز و راه های مقابله با آنها،علفهای هرز و راه های مقابله با آنها،علف هرز،انواع علفهای هرز،کنترل علفهای هرز،مزایا و معایب علف هرز،مبدا و منشا علفهای هرز،تقسیم بندی علفهای هرز،روشهای کنترل علفهای هرز،بوم شناسی و مدیریت علف هرز‌،تیره های علفهای هرز
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان تحقیق شناخت علفهای هرز و راه های مقابله با آنها، آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این تحقیق در مورد شناخت علفهای هرز و راه های مقابله با آنها در 70 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش شامل علفهای هرز و راه های مقابله با آنها،علف هرز،انواع علفهای هرز،کنترل علفهای هرز،مزایا و معایب علف هرز،مبدا و منشا علفهای هرز،تقسیم بندی علفهای هرز،روشهای کنترل علفهای هرز،بوم شناسی و مدیریت علف هرز‌،تیره های علفهای هرزو... می باشد

فهرست

مقدمه.4

مبدا و منشا علفهای هرز4

سیر تحولی علفهای هرز5

تقسیم بندی علفهای هرز5

علفهای هرز اجباری..5

علفهای هرز اختیاری..5

چرا علف هرز داریم؟5

آینده بحث...6

انتشار و عبور گیاهان هرز از موانع بزرگ...7

راههای عمده انتقال گیاهان هرز از قاره‌ای به قاره دیگر.7

انتشار گیاهان هرز در محدوده‌های کوچک....7

عواملی که در انتشار گیاهان هرز دخیل‌اند.8

تکثیر رویشی..9

انواع مهم ساقه‌های زیرزمینی..9

تکثیر زایشی..10

عوامل موثر در تولید دانه گیاهان..10

طبقه‌بندی گیاهان هرز12

گیاهان هرز یک ساله.12

گیاهان هرز دو ساله.12

گیاهان هرز چندساله.12

از بین بردن گیاهان هرز چند ساله.13

تقسیم بندی علف کشها14

طبقه بندی شیمیایی علف کشها14

عکس‌العمل گیاهان نسبت به علف کشها14

جذب علف کشها توسط اندامهای گیاهی..15

جذب برگی..15

جذب بوسیله اندامهای زیر زمینی..15

انتقال علف کشها15

سرنوشت مولکولی علف کشها در گیاهان عالی..16

اجرای تناوب زراعی:18

نتیجه گیری..22

علفهای هرز باغات انار23

اهمیت اقتصادی وخسارت :24

طبقه بندی وشناسایی علف های هرز:25

طبقه بندی، شناسایی و کنترلعلفهای هرز25

کنترل علف های هرز28

کنترل شیمیایی علفهای هرز29

مقدار مصرف علفکشهای رایج فوق به شرح زیر می باشد.30

کنترل شیمیایی علف های هرز30

سم پاشی واصول ایمنی..30

نحوه ی عمل :31

در سمپاشی مزارع به نکات زیر توجه داشته باشیم:31

بوم شناسی و مدیریت علف هرز‌32

علف‌های هرز یکساله، دوساله و چند ساله.33

اویارسلام ارغوانی..33

پنجه مرغی..34

تقسیم بندی علف‌های هرز از روی خصوصیات ساقه.43

مبدا و منشا علفهای هرز52

سیر تحولی علفهای هرز53

روشهای کنترل علفهای هرز54

بوم شناسی و مدیریت علف هرز54

علفهای هرز یکساله، دوساله و چند ساله.55

فهرست اسامی تیره های علفهای هرز:56

ویژگی علفهای هرز57

خسارت علفهای هرز57

گیاهان هرز آبزی..60

كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی..60

تناوب زراعی..61

تراكم گیاهی..61

كنترل بیولوژیكی بوسیله حشرات...61

مزایای كنترل گیاه هرز با مواد شیمیایی..63

مدیریت بهینه مصرف سم درمبارزه با علفهای هرز63

روشهای استفاده از علف كش....66

منابع:69

مقدمه

رویش گیاه در محلی غیر از محل اصلی خود ، گیاه ناخواسته ، گیاهی با ارزش منفی و سرانجام گیاهانی که با گیاهان کشت شده زندگی می‌کنند. تعاریف مربوط به علف هرز در اکثر موارد حاکی از وجود نوعی ارتباط و وابستگی بین گیاه و فعالیتهای کشاورزی بشر می‌باشد.

اصولا در محیطهای دست خورده‌ای که در آنها نقش بشر مهمترین عامل آشفتگی شناخته شده است گیاهان هرز به مناسبت سازش قابل توجهی که دارند بهتر رشد می‌کنند. تولید بذر فراوان ، طولانی بودن دوره خواب ، توانایی ادامه حیات در شرایط نامساعد ، قدرت رقابت و آشفته ساختن محیط ، توانایی گسترش در بعضی موارد و انتشار به طریق رویشی از اختصاصات قابل توجه اکثر گونه‌های علفهای هرز می‌باشد. ممکن است در برخی موارد گیاهان زراعی در محلی ناخواسته برویند، که در چنین مواردی این گونه گیاهان را می‌توان از علفهای هرز به شمار آورد. مانند رویش گندم در مزرعه جو.

مبدا و منشا علفهای هرز

انسانها به همان اندازه که در تغییر ارزشهای کمی و کیفی محصولات زراعی نقش مهمی دارند، در تغییرات تدریجی علفهای هرز نیز دخالت دارند. از دوران قبل از تاریخ ، یخچالها مهمترین عامل دگرگونی سیمای پوشش گیاهی کره زمین بوده‌اند. بدین ترتیب قسمت اعظم علفهای هرز نواحی معتدل گونه‌هایی هستند که در مناطق ایجاد شده به علت یخبندانها ، گسترش یافته‌اند. کشاورزی یکی دیگر از عوامل مهمی است که در سطح وسیع‌تر به شیوه‌ای سریع‌تر از یخبندانها ، موجب آشفتگی و دگرگونی محیط شده است.

بسیاری از گیاهان که امروزه علفهای هرز را تشکیل می‌دهد قبل از زندگی روستانشینی و آغاز کشاورزی وجود نداشته‌اند و احتمالا همراه با گیاهان زراعی بوجود آمده‌اند، چنانکه در بعضی موارد از اجداد و نیاکان واقعی واریته‌های کشت شده به شمار می‌آیند. بدین معنی که بعضی از گیاهان زراعی امروز ، ممکن است حاصل تغییر و تکامل علفهای هرز باشند.

سیر تحولی علفهای هرز

علفهای هرز ممکن است به دو طریق زیر بوجود آمده باشند:

گونه‌های وحشی که به مرور زمان طولانی خود را با محیطهایی که دگرگونیهای طبیعی و غیر طبیعی داشته‌اند سازش داده‌اند.

گونه یا واریته‌های جدیدی که در خلال توسعه و گسترش کشاورزی ظاهر شده‌اند.

تقسیم بندی علفهای هرزعلفهای هرز اجباری

بسیاری از علفهای هرز هرگز به صورت وحشی وجود ندارند، زیرا ممکن است که در خلال توسعه و گسترش کشاورزی ظاهر شوند. بنابراین فقط در میان گیاهان زراعی که بشر در رویش و پرورش آنها دخالت دارد می‌رویند. این قبیل علفهای هرز را علفهای هرز اجباری می‌نامند. شامل پیچک صحرایی ، تربچه وحشی هستند. مبدا چنین گیاهانی تاکنون شناخته نشده است ولی به برخی از گیاهان زراعی شباهت دارند.

علفهای هرز اختیاری

علفهای هرز اختیاری گیاهانی هستنتد که هم بطور وحشی و هم محیطهایی که دست بشر در آنها دخالت دارد، می‌رویند. گونه گل عقربی و گونه‌های مختلف پیاز و ماشک نمونه‌های از علفهای هرز اختیاری هستند.

چرا علف هرز داریم؟

انسان در بعضی مناطق مجبور شده است که کار کشاورزی خود را با شرایط اقلیمی منطقه سازش دهد. از این رو در بعضی مناطق یا نوارهای جغرافیایی ما فقط محصولات معینی ، نظیر ذرت ، گندم ، برنج و میوه کشت می‌شوند. توانایی سازگاری و تطابق گیاهان زراعی با محیط غالبا کمتر از گونه‌های بدمی بوده است. از اینرو جای تردید است که گیاهان زراعی بتوانند بدون کمک و دخالت انسان ، مدت زیادی در یک محیط دوام آورند.

زیرا علفهای هرز که سازش بیشتری با محیط دارند به سرعت رشد کرده تمام مزارع را اشغال می‌کنند و موجب از بین رفتن گیاهان زراعی می‌گردند. بنابراین یکی از علل تسلط علفهای هرز به گیاهان زراعی سازش کم گیاهان اخیر با محیط است. بعضی از روشهای کشاورزی نوین ، زمینه گسترش و نفوذ علفهای هرز را بیشتر فراهم می‌سازند بدین صورت که:

کاشت خطی گیاهان زراعی سبب می‌شود که در فواصل باقی مانده و بدون گیاه ، محیطی مناسب برای اجتماع و نفوذ گونه‌های دیگر گیاهی باشد.

غالبا در مزارعی که حفظ گیاه زراعی خاصی کشت می‌گردد گیاه زراعی که آنطور که باید و شاید موفق به بهره برداری کامل از امکانات کشت نمی‌شود. در این موارد می‌توان گفت که هر گیاهی دارای سیستم ریشه‌ای خاص است که فقط قادر به بهره داری از آب و مواد غذایی موجود در طبقه معین از خاک می‌باشد مثلا گندم دارای ریشه افشان بوده و مواد غذایی مواد را از طبقات سطحی زمین بدست می‌آورد در صورتی که کاهو و هویج با دارا بودن ریشه راست از قسمت عمق خاک مواد غذایی لازم را تهیه می‌کنند.

ضمنا کوتاه بودن دوره نمو و گسترش کم و محدود ریشه‌ها در بعضی از گیاهان زراعی نیز از عوامل دیگری هستند که بهره برداری از امکانات زمین و کشت را دچار اشکال می‌سازند و چه بسا همین موضوع موجب کندی نمو برگها شده و در نتیجه گیاه نتواند از آفتابی که در دسترس دارد به اندازه کافی استفاده نماید. در چنینی حالاتی علفهای هرز قادرند به راحتی از این منبع استفاده نماید. بعضی از علفهای هرز رشد و نموی همانند گیاهان زراعی دارند.

بطوری که دانه‌های آنها همزمان با دانه‌های گیاهان زراعی می‌رسند و درو می‌شوند و در موقع کشت نیز همراه با آنها کاشته می‌شوند، مانند بعضی واریته‌های نی که در زراعتهای گیاهان زراعی مانند ذرت ، قیاق ، می‌رویند و نظیر آنها رشد کرده و سنبله‌هایشان همزمان با آنها می‌رسد. در حالی که دوره خواب و قابلیت شکنندگی ساقه این علفهای هرز بیش از قیاق است.

آینده بحث

با توجه به اینکه هر گیاه به نوبه خود از ساحختار پیچیده و شگفت آوری تشکیل شده است که در آن هزاران فرایند حیاتی با نظم و ترتیب معین به انجام وظیفه مشغولند بایستی این ساختارها و فرایند در بومهای کشاورزی مربوطه به خوبی شناخته شوند و نقاط حساس و متمایز کننده آنها نیز ، از نظر مقایسه بین گیاهان زراعی و علف های هرز وابسته ، به خوبی مشخص شود فقط در این صورت است که می‌توان زمینه‌های کنترل و مهار علف‌های هرز را فراهم کرد و به گیاهان زراعی مورد علاقه فرصت رشد و بالندگی بخشید.

بر اساس مطالعات انجام شده تقریبا 700 گونه گیاه هرز از اروپا به شمال شرقی آمریکا وارد شده است که حدود 420 گونه یا تقریبا 60 درصد آنها متعلق 7 تیره گیاهی شاملتیره کاسنی،تیره گندم،تیره شب‌بو،تیره نعناع،تیره بقولات،تیره میخکوتیره میمونمی‌باشد. حرکت و مهاجرت گیاهان هرز از غرب به شرق کره زمین مانند حرکت گیاهان هرز از شرق به غرب عظیم نبوده است. تعداد محدودی از گونه‌های آمریکایی به اروپا وارد شده که امروزه از گیاهان هرز به شمار می‌آیند. حرکت و تهاجم گیاهان هرز در جهات شمالی و یا جنوبی نسبتا کمتر بوده است. تعداد محدودی از گونه‌های مناطق گرمسیری در قسمت جنوبی ممالک متحده آمریکا منتشر شده‌اند.

انتشار و عبور گیاهان هرز از موانع بزرگدانه‌ها و اندام های رویشی(غده‌ها،پیازها،ریزوم‌ها)که وسیله تکثیر غیرجنسی گیاهان هستند، بوسیله انسان از موانع بزرگ طبیعی مانند کوهها ، اقیانوسها از منطقه‌ای به منطقه دیگر عبور کرده و سپس انتشار یافته‌اند. علاوه بر انسان ، پرندگان نیز امکان دارد که برخی از دانه‌ها را از نقطه‌ای به نقطه دیگر حمل کند. تغییرات شدید جوی مانند گردبادها و طوفانهای شدید نیز ممکن است دانه‌ها را از محلی به محل بسیار دور افتاده حمل کنن


مطالب دیگر:
📗مقاله بررسی تعاریف و مفاهیم و تاریخچه شیوه بیان اکسپرسیونیسم در ارتباط با نقاشی ، معماری و شهرسازی📗انواع و اقسام جوهر📗اصول و مبانی سیستمهای خبره📗پژوهش از جمهوری تا سلطنت📗نمونه نامه اداری📗مقاله درباره نثر فارسی و آغاز ادبیات تاریخی دینی📗مقاله درباره عروض فارسی📗مقاله درباره پهلوانان حماسه ملی در ادبیات فارسی📗تحقیق امار چند درصد از دانش اموزان رشته ریاضی را انتخاب میکنند📗مقاله اهمیت امار در پزشکی📗مقاله ویژگی ها و کاربرد الگوریتم ها📗اثرات حمله اعراب به ایران📗تحقیق 11 سپتامبر و رویدادهای جهانی📗فاهمه بشریت📗تحقیق ترور و تروریسم📗ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان كرج📗سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران📗سازه ها و راه های ارتقای اثر بخشی نیروی كار📗میزان ارتقاء بهره وری در شركت وزین بار پس از بكارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM📗نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول📗طراحی و ساخت شمارنده فرکانس تا یک گیگاهرتز📗تحقیق وضعیت بانكهای خصوصی در ایران📗وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشكی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی ایران📗تحقیق بررسی درآمدهای مالیاتی📗برنامه ریزی كلان شهرهای جدید و شهرك های استراتژی بهینه سازی مصرف انرژی